המוזיאון מונגש לאנשים
בעלי מגבלות פיזיות
וצרכים מיוחדים:
לנכים ולכיסאות גלגלים
שלטים מותאמים
לכבדי ראיה.
  מוזיאון העמק | קיבוץ יפעת | טל: 04-6548974 | פקס: 04-6548129 | yifmuseu@yifat.org.il